Dags att bygga om eller bygga till?

Funderar du på att måla om eller bygga på tomten? Glöm då inte att du kan behöva söka bygglov eller göra en anmälan.

När behöver jag söka bygglov?

Du behöver söka bygglov om du ska bygga ett nytt hus, bygga till det du redan har eller ändra användningen av det. Du kan också behöva bygglov om du vill ändra utseende på ditt hus, måla om, bygga murar och plank eller sätta upp skyltar.
Vissa saker får du göra på ditt en- och tvåbostadshus utan bygglov. Till exempel behöver du inte bygglov för skyddad uteplats, skärmtak eller friggebod. Men kontakta först plan- och byggavdelningen för mer information. Bygglov och anmälan krävs generellt inte för altandäck eller terrasser, men beräknas det du bygger bli högre än 1 meter kan du ändå behöva bygglov. Tänk på att om det bara krävs en anmälan behöver du ändå vänta in ett startbesked från oss! Oavsett om det du vill göra kräver bygglov eller inte, är det alltid bra att prata med grannarna om de planer du har.

Hur söker jag bygglov?

Du kan ladda ner ansökningsblanketter för bygglov på vår hemsida. Du kan också hämta dem hos plan- och byggavdelningen på kommunhuset. Vi har öppet vardagar klockan 8-16. Tillsammans med din ansökan ska du lämna in ritningar på det du vill göra. Vi behöver fasad-, sektions-, och planritning samt en situationsplan där det du vill göra är inritat. Tänk på att ritningarna ska vara tydliga, måttsatta och skalenliga.

Hur lång tid tar det innan jag får mitt bygglov?

Enligt plan- och bygglagen har byggnadsnämnden 10 veckor på sig att handlägga ett bygglovsärende. Handläggningen startar när du har lämnat in alla handlingar och ritningar vi behöver för att ta beslut i ditt ärende. Vid enklare åtgärder kan handläggningen gå fortare än 10 veckor men det är olika från fall till fall.

Vad kommer mitt bygglov kosta?

Avgiften beror oftast på ärendets omfattning och storlek. Kostnaden för bygglov och anmälan beräknas efter taxa som Sveriges kommuner och landsting tagit fram och som fastställts av kommunfullmäktige. I samband med bygglov kan nybyggnadskarta samt utstakning och lägeskontroll av byggnaden behövas. Dessa tjänster beställs hos plan- och byggavdelningen och avgift tas ut enligt gällande taxa. Information om vad ditt bygglov kostar finns i beslutet men debiteras separat.

 

Webbredaktör: Agnes Petersen (asp)
Sidan ändrad: 2018-01-03

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon växel 042-458 50 00

info@bjuv.se