Klipp häcken för trafiksäkerheten

Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Några enkla åtgärder före och under sommaren kan rädda liv.

Anvisningar för träd, buskar och häckar i gaturummet

Du som har tomt intill gata:

Bild över hur träd ska vara klippt som sträcker sig ut över gata

Häck och buskar ska växa inom eget tomtområde. Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana ska du se till att det finns fri höjd för trafikanterna.
Den fria höjden som krävs är:

  • över gångbana, minst 2,5 m
  • över cykelväg: minst 3,2 m
  • över körbana: minst 4,6 m

Plantera på rätt ställe

Bild på vilket minsta avstånd från gata du ska plantera häckar och träd

Stora buskar och träd ska placeras minst 2 meter innanför tomtgräns. Häck- och buskplantor ska placeras minst 60 cm innanför tomtgräns.

 

Du som har utfart mot gata:

Vid utfart ska du se till att dina växter inte är högre än 80 cm från gatan inom markerad sikttriangel. Sikten ska vara fri minst 2,5 m från gatan eller gångbanan.

Bild över hur häcken ska vara klippt vid utfart mot gata

Du som har hörntomt:

Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata ska du se till att dina växter inte är högre än 80 cm i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 m åt vardera hållet.

Bild över hur häcken ska vara klippt vid hörntomt mot gata

 

Plan- och bygglagen 8 kap 15 §

"Tomter skall, oavsett om de tagits i anspråk för bebyggelse eller inte, hållas i vårdat skick. De skall skötas så att betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer och så att risken för olycksfall begränsas"

Webbredaktör: Kathleen Lundblad (kld)
Sidan ändrad: 2016-05-09

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon växel 042-458 50 00

info@bjuv.se