Grävarbete

Här hittar du information om vad som gäller för grävarbeten i samband med fiberutbyggnaden.

Det är entreprenören som gräver som ansvarar för att kolla upp var och vilka ledningar som finns på din tomt. Gräver de sönder något så är det de som bär ansvaret. Du som markägare måste dock berätta för entreprenötren innan grävningen påbörjas om du själv grävt ner något, exempelvis slingor för robotgräsklippare eller belysning.

Det är entreprenören som gräver som ansvarar för att återställa marken på din tomt när arbetet är klart. Bjuvs kommun ansvarar för att återställa asfalten på gatorna. 

Webbredaktör: Agnes Petersen (asp)
Sidan ändrad: 2017-02-21

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon växel 042-458 50 00

info@bjuv.se