Kommunal anslagstavla

Varje kommun ska ha en anslagstavla på sin webbplats. På anslagstavlan hittar du:
  • tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden,
  • tillkännagivanden av justerade protokoll senast två dagar efter att protokollet justerats
  • protokoll från kommunfullmäktige och nämndernas sammanträden
  • upplysningar om hur beslut kan överklagas till förvaltningsrätten, se information under dokument här intill.

Protokollen förvaras hos respektive nämnds förvaltning.

TIllkännagivanden och underrättelser

Ändring av detaljplan för Tibbarp 1:91 är på granskning under perioden 21 december 2017 till 22 januari 2018

Kommunfullmäktige sammanträder kl 19.00 torsdag 25 januari 2018 i Varagårdsskolans aula, Bjuv
Kallelse kommunfullmäktige (PDF)

 

 

Justerade protokoll

Instans Sammanträdes-datum Anslaget fr.o.m Anslaget t.o.m
Kommunfullmäktige      

Kommunstyrelsen

2018-01-17 2018-01-18 2018-02-09

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 2018-01-11  2018-01-12  2018-02-05

Kommunstyrelsens tekniska utskott

     

Kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxt

     

Byggnadsnämnden

2017-12-14 2017-12-20 2018-01-11
Barn- och
utbildningsnämnden
 2017-12-20 2017-12-28 2018-01-19
 Barn- och utbildningsnämnden, sekretess      

 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

 2017-12-11 2017-12-22 2018-01-15

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, sekretess

     

Kultur- och fritidsnämnden

2017-12-20 2017-12-27 2018-01-18

Vård- och omsorgsnämnden

     

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

2018-01-08 2018-01-11 2018-02-02

Överförmyndarnämnden

2018-01-17 2018-01-19 2018-02-12

Kommunala handikappsrådet 

2017-12-05 2017-12-22 2018-01-18

Kommunala handikappsrådets arbetsutskott

     

Kommunala pensionnärsrådet

     

                           

Webbredaktör: Susan Elmlund (sed)
Sidan ändrad: 2018-01-18

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon 042-458 50 00

info@bjuv.se

Dokument

Hur du överklagar beslut (PDF)