Kulturskolan

Från och med vårterminen 2017 blir Musikskolan Kulturskola.

musikskolan

Från musikskola till kulturskola

Kulturskolan utvecklas med ett allt större utbud. Under vårterminen har vi förutom det traditionella utbudet av instrumentalundervisning också erbjudit solosång/artistträning, fotokurs, Dj-kurs och streetdans.

Under höstterminen kommer vi dessutom att ha kurser i dansmix för yngre, 9-12 år, där du får prova olika dansstilar, bild, där du får prova olika tekniker inom bildkonst, film, där du gör enkla dokumentärfilmer/youtubefilmer och serieteckning.

Självklart fortsätter vi med vår tidigare verksamhet med undervisning på blåsinstrument, fiol, gitarr, slagverk, trummor, piano och keyboard. Vi har även barnkör för åldrarna förskoleklass till åk 2.

Som fasta ensembler har vi en Ungdomsorkester, och Juniororkester. Förutom de fasta ensemblerna erbjuds de flesta eleverna tillfälle till samspel i smågrupper på sina respektive instrument.

Normalt anmäler man sig till kulturskolan när man ska börja i årskurs 3, men från och med höstterminen 2016 har vi även kör, i första hand för barn från förskoleklass till åk 2.

För en del vaknar musikintresset senare och vi tar emot elever ända upp i gymnasieåldern.

Undervisningen sker i huvudsak som enskild, där var och en får utvecklas i sin egen takt, eller i små grupper och äger i regel rum efter skoltid, i Bjuv i Kulturskolans lokaler, samt i Ekeby och Billesholm på respektive skola.

Orkesterverksamheten har vi på Kulturskolan i Bjuv.

Webbredaktör: Ulf Pettersson (upn)
Sidan ändrad: 2017-06-28

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon växel 042-458 50 00

Anmälan till kulturskolan

Du anmäler dig via e-tjänst eller blankett som du hittar här:
https://eservice.bjuv.se 

Det händer att det är kö till vissa instrument. Därför är det klokt att ange både 1:a och 2:a handsval.

Anmälan görs för ett läsår i taget och för att behålla sin plats måste man återanmäla sig för nästkommande läsår.  Obs! Detta gäller även väntelistan.