Ungdomsinflytande

Är du ung i Bjuvs kommun och vill påverka kommunens arbete?

Bjuvs kommun jobbar hela tiden för att skapa nya plattformar för ungdomar att vara med och påverka. För oss är det viktigt att ungdomar får möjlighet att påverka de frågor som rör dem, vare sig det handlar om vilken politik som förs eller hur utbudet inom kultur- och fritidslivet ser ut. Tidigare har kommunen drivit Ungdomsfullmäktige, där ungdomar mellan 10–19 år och som är bosatta eller går i skolan i Bjuvs kommun fick möjlighet att påverka politiska beslut i Bjuvs kommun som handlar om ungdomsfrågor. Ungdomsfullmäktige bestod av cirka 35 ledamöter som valdes genom val i kommunens skolor vartannat år. Frågor som Ungdomsfullmäktige drev var bland annat fler bussturer inom kommunen, samt skateparken som invigdes våren 2015.

Som i alla demokratiska processer sker det dock förändringar och utveckling. Ungdomsfullmäktige hade sitt sista möte våren 2017. Just nu pågår det en process att hitta sätt för kommunen att samarbeta med ungdomar på flera olika sätt. Ett sådant sätt är till exempel att arbeta tillsammans med Ungdomsråd och andra engagerade ungdomar som vill göra sina röster hörda. Vi befinner oss just nu i uppstartsfasen av att hitta en process som kan göra ungdomsinflytande till en bestående del av Bjuvs kommun. Den här sidan kommer att fortsätta att uppdateras med nyheter om vårt arbete.

Är du intresserad av att påverka kommunens arbete? Har du frågor om hur det kan gå till? Vi är alltid intresserade av att komma i kontakt med dig som vill vara med och utveckla Bjuv!

Kontakta Ingrid Kling, ingrid.kling@bjuv.se

Webbredaktör: Agnes Petersen (asp)
Sidan ändrad: 2017-12-15

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon växel 042-458 50 00

info@bjuv.se