Invandring och integration

På dessa sidor kan du läsa mer om kommunens flyktingmottagande och hur du kan hjälpa till. 

Utbildning i Svenska för invandrare hålls på Futurum. Mer information om Futurum-Vuxenutbildning 

HVB Rosentorp är ett hem för ensamkommande barn och unga. 

Informationsbroschyr om flyktingmottangande

Webbredaktör: Agnes Petersen (asp)
Sidan ändrad: 2017-02-20

Kontakt

Bjuvs kommun

Sevdjan Ömer
Integrationssamordnare

Telefon 042-458 51 37
sevdjan.omer@bjuv.se