Nyhetsarkiv

Filtrera nyheter på: Invånare , Besökare , Flytta hit , Jobb och företag eller Visa alla.

 • Ny park vid Varagården och Varagårdsskolan i vår

  2018-01-22

  Projektet med att anlägga ”nya Varagårdsparken” pågår och beräknas vara klart under våren. Parken är tänkt att bli ett grönt rum för besökare i alla åldrar. Närheten till Varagården kan locka äldre invånare att ta en liten tur till parken soliga och varma dagar. Andra som passerar området och kan ta del av parken är skolbarn och ungdomar.

 • Du är välkommen att lyssna på vad dina politiker beslutar om!

  2018-01-18

  Kallelse till kommunfullmäktige 25 januari.

 • VA-arbete i Mörarpsvägen i Bjuv

  2018-01-17

  Bjuvs kommun har givit NSVA i uppdrag att byta ut vattenledningar och att bygga ut dagvattensystemet för att minska risken för framtida översvämningar i Mörarpsvägen. Arbetet kommer att utföras av NCC. När VA-arbetena är klara kommer Bjuvs kommun att bygga om gatan.

 • Misstag gav fel avfallstaxa vid undersökning

  2018-01-12

  På senare tid har Villaägarnas Riksförbunds undersökning kring avfallstaxor i Sverige uppmärksammats i media. I undersökningen uppgavs bland annat att Bjuvs kommun skulle ha den fjärde högsta taxan i Sverige. Uppgiften är dock felaktig och beror på att fel siffror rapporterats in till Avfall Sveriges system, varifrån Villaägarna hämtar underlag till sin undersökning.

 • Återställning av asfalt efter fibergrävning

  2018-01-11

  På många håll i kommunen har det utförts grävarbeten för installation av fiber. Nu pågår arbete med att återställa asfalten på gatorna.

 • Planerat VA-arbete på Torsgatan i Bjuv

  2018-01-02

  Under perioden 8 januari - 31 januari undersöker NSVA VA-ledningarna i Torsgatan i Bjuv.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > »

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon växel 042-458 50 00