Bjuvs kommun lägger bud på Findus mark

Bjuvs kommun har den här veckan lämnat ett indikativt bud till Findus för att få köpa den mark företaget äger i Bjuv

Sammantaget rör det sig om totalt 100 hektar mark. Avsikten med att äga marken är att under många år framöver kunna bygga bostäder och skapa nya rekreationsområden på området.

Den 12 april beslutade kommunstyrelsen om en avsiktsförklaring mellan Bjuvs kommun och Foodhills AB. Den innebär att kommunen och Foodhills har en samsyn på hur Findus gamla anläggning kan utvecklas, genom att skapa ett centrum för cirkulär livsmedelsproduktion.

Webbredaktör: Josefine Wahlström (jwm)
Sidan ändrad: 2017-04-21

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon växel 042-458 50 00