Hälsosatsningen fortsätter

Satsningen på barn och ungas hälsa fortsätter. Bland annat har våra fritidspedagoger utbildats i hur de kan arrangera rastaktiviteter som ger samarbete och lärande samt hjälper till att minska oro och konflikter.

På bilderna ser vi samarbetsövningar där olika ämnen dessutom vävs in på ett finurligt sätt. Det kan till exempel vara svenska, matematik och teknik.

- Detta kan vi utveckla ytterligare, säger Maria Stoltz, som är rektor. Vi känner att dagen har varit givande och vi är inspirerade på fortsättningen.

Webbredaktör: Josefine Wahlström (jwm)
Sidan ändrad: 2017-05-03

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon växel 042-458 50 00