Information angående helgens översvämningar

Kraftiga regn orsakade problem med översvämningar på flera platser i Bjuvs kommun under söndagen. Under måndagen har vattnet runnit undan men flera fastigheter har drabbats av översvämning. NSVAs arbetsledare och tekniker har varit ute i de drabbade områdena och påbörjat åtgärder för att säkerställa systemens funktion.

NSVA har tagit emot cirka 20 anmälningar men de tror att det är fler som har blivit drabbade. Det är viktigt att anmäla översvämningar till NSVA via webbformulär på www.nsva.se eller per telefon 010-490 97 00. Detta för att NSVA ska kunna utreda vad som hänt samt vilka åtgärder som behöver genomföras.

– Vi beklagar verkligen att våra kunder återigen har blivit drabbade, vi förstår att det medför stora problem för den enskilde. Vi har jobbat med åtgärder kring översvämningsproblematiken i Bjuv och Åstorp men ombyggnationer av ledningsnät och anläggning av nya fördröjnings- och dagvattensystem tar tyvärr tid att genomföra, säger Andreas Lagerblad, chef för avdelning Rörnät på NSVA

Rännstensbrunnar som är fyllda med löv och liknande kan bidra till översvämningsrisk. Kontakta Bjuvs kommun vid stopp i en rännstensbrunn, gör en felanmälan på vår hemsida eller ring kontaktcentret på 042-458 50 00.

Sedan förra årets översvämning har NSVA och Bjuvs kommun tillsammans vidtagit åtgärder för att lösa problem som stora regnoväder medför. Fokus har varit att få befintliga ledningsnät i gott skick. Detta har bland annat skett genom underhållningsspolning, rotbeskärning och relining av ledningar samt tätning av brunnslock. Fokus har även varit att hitta rätt långsiktiga åtgärder för att skapa fler vägar för vattnet att rinna.

– Eftersom det befintliga ledningsnätet inte klarar av att ta emot mer dagvatten måste vattnet transporteras på ytan och fördröjningsytor skapas. Diken, dammar och översvämningsytor är exempel på metoder att fördröja dagvatten. Med datorsimuleringar har vi provat var sådana åtgärder gör mest nytta. Flera projekt är planerade och ett ska genomföras på Mörarpsvägen redan i höst. Det är en omläggning av en ledning och en markfördröjning med så kallade regnbäddar, säger Andreas Lagerblad.

Vill du läsa hela pressmeddelandet från NSVA kan du göra det här.

Webbredaktör: Mia Jakobsson (mjc)
Sidan ändrad: 2017-07-31

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon växel 042-458 50 00