Kraftigt regn i Bjuvs kommun

I helgen har det regnat kraftigt i Bjuvs kommun. Här kan du läsa mer om vad du gör om du blivit drabbad samt hur du kan skydda dig om det råder risk för översvämning.

Jag har fått skador på min fastighet. Vad ska jag göra?

All skada orsakad av översvämning ska anmälas till NSVA. På NSVA:s webbplats kan du läsa mer om hur du ska gå tillväga om du drabbats av översvämning. Där kan du också göra anmälan direkt. Beroende på omständigheterna kring översvämningen finns eventuellt möjlighet till ersättning av självrisk. För information om detta kontakta NSVA på telefon 010-490 97 00 eller e-post kundservice@nsva.se, efter att du varit i kontakt med ditt försäkringsbolag.

Vid ytterligare frågor, vänd dig i första hand till ditt försäkringsbolag.

Påverkas dricksvattnet?

Om du har kommunalt vatten är det ingen fara att dricka vattnet. Om du har egen brunn och denna översvämmats rekommenderar vi att du vänder dig till Söderåsens miljöförbund om du har frågor om dricksvattnet.

NSVA:s råd vid risk för översvämning

  • Ta bort värdefulla eller känsliga föremål från källaren.
  • Rensa brunnar, lövsilar och hängrännor på din fastighet för att undvika stora vattensamlingar runt huset.
  • Förbered med att ha tunga tättslutande föremål till exempel sandsäckar som kan läggas över golvbrunnar samt toalettstolar i källarplanet.
  • Bor du inom område med stor risk för översvämning bör du överväga att köpa en dränkbar pump för tömning av källaren.

Se NSVA:s webbplats 

Har du övriga frågor ring Räddningstjänsten, telefonnummer 042- 458 52 50.

Webbredaktör: Mia Jakobsson (mjc)
Sidan ändrad: 2017-07-31

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon växel 042-458 50 00