Tvätta rätt, tvätta i biltvätt!

Totalt tvättar vi svenskar bilen över 30 miljoner gånger på ett år. 20 miljoner av dessa tvättar sker på gatan.

När du tvättar bilen på gatan, parkeringsplatsen eller annan hård yta så rinner tvättvattnet ner i gatubrunnar. Vattnet leds sedan orenat ut i våra sjöar och vattendrag tillsammans med borttvättade oljerester, tungmetaller och andra kemikalier. Föroreningarna är skadliga för våra vattenlevande djur och växter. Även våra badplatser förorenas när vattnet når dit. Om du istället tvättar bilen i biltvätt så renas tvättvattnet innan det kommer ut i naturen, på ett enkelt sätt gör du en stor insats för vår miljö.

Helgen den 22-23 april är det dags för Stora Biltvättarhelgen 2017. Stora biltvättarhelgen uppmärksammar den skadliga påverkan på oss och vår miljö som biltvätt på gatan leder till och informerar om hur du lätt kan göra rätt.

Söderåsens miljöförbund är den myndighet som kontrollerar att våra biltvättar i kommunen följer de regler som finns för att föroreningar inte ska komma ut i vår miljö.

Läs mer om biltvätt:

Stora biltvättarhelgen

Söderåsens miljöförbunds sida om fordonstvätt

Webbredaktör: Agnes Petersen (asp)
Sidan ändrad: 2017-04-12

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon växel 042-458 50 00