VA-arbete på Prästkragen i Bjuv

Måndag 24 april börjar NSVA med det planerade VA-arbetet längs Prästkragen 1-13 och 43-45 i Bjuv.

NSVA har under en tid arbetat med projekteringen (ritningsframställandet) inför det planerade VA-arbetet längs Prästkragen 1-13 och 43-45. Syftet med projektet är att renovera ledningsnätet i gatan avseende såväl dricksvattenledningar, spillvattenledningar som dagvattenledningar. Området har en längre tid varit drabbat av läckor och avloppsstopp som nu ska åtgärdas. När NSVA ändå schaktar längs gatan lägger de samtidigt en ny större dagvattenledning för att bättre klara av den ökande klimatpåverkan med kraftigare och mer ihållande regn.

Startdatum för arbetet: 2017-04-24 klockan 08:00.
Arbetet beräknas klart: månadsskiftet september/oktober 2017.

Webbredaktör: Agnes Petersen (asp)
Sidan ändrad: 2017-04-21

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon växel 042-458 50 00